MỘT SỐ ĐỒ UỐNG LÀ LINH HỒN CỦA MỘT VÙNG ĐẤT. CHÚNG HỘI TỤ NHỮNG NGUYÊN LIỆU TINH TÚY NHẤT TỪ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ TẠO RA NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA VÙNG ĐẤT ĐÓ. BUDWEISER BUDVAR LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ. TỪ NĂM 1895, CHÚNG TÔI ĐÃ SẢN XUẤT BIA BẰNG BỐN NGUYÊN LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐỒNG NHẤT ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ NHỮNG VÙNG ĐẤT GIỐNG NHAU Ở CỘNG HÒA SÉC.