CHÚNG TÔI CHỈ SẢN XUẤT BIA Ở MỘT NƠI DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI - THỊ TRẤN SẢN XUẤT BIA LỊCH SỬ ČESKÉ BUDĚJOVICE, HAY CÒN GỌI LÀ BUDWEIS.
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN VỀ NGUỒN GỐC CỦA CHÚNG TÔI.