Trang thiết bị cho các chi nhánh


Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các trang thiết bị quảng cáo và rót bia hơi.


Cốc thủy tinh Tankard Original 0,3l

Dấu hiệu ngoài trời

Giá để miếng lót cốc và các miếng lót cốc

Mở tỷ

Polo shirt

đứng chiếu sáng

Hệ thống làm lạnh

Tháp rót bia